Audyt obiektu

Utrzymanie czystości i porządku w zakładach pracy należy do obowiązków pracodawcy, który ma zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach zadań, nasza firma proponuje zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie całego zakładu pracy, jak i szereg innych niezbędnych działania potrzebne do optymalizacji kosztów.

Utrzymanie czystości i porządku w zakładach pracy należy do obowiązków pracodawcy, który ma zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania.

W grudniu 2016 roku wdrożyliśmy nowe usługi:

  • Audyt czystości czyli niezależna kontrola/ocena systemu, jakości pracy personelu sprzątającego zatrudnionego przez pracodawcę.
  • Abonament czystości stała kontrola czystości zakładu pracy, dobór sprzętu, dobór chemii, szkolenia pracownicze, nadzór nad personelem sprzątającym, ustalanie harmonogramu pracy w celu optymalnego wykorzystania czasu pracy.