Kontakt

Higienika Sp. z o.o.

ul. Zawieprzycka 8L
20-228 Lublin

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

tel. 81 745 25 02
kom. 509 936 600
e-mail: biuro@higienika.eu

NIP: 946 265 73 02
REGON 363661482

Bank Zachodni WBK
73 1090 2688 0000 0001 3211 4561

Pieczęć zaufany kontrahent

Dział Handlowy

Joanna Bartoszek, Prezes Zarządu,
tel. 509 936 600
e-mail: joanna.bartoszek@higienika.eu

Robert Chodacznik, Kierownik ds. kontroli i realizacji usług,
tel. 577 126 600
e-mail: robert.chodacznik@higienika.eu

Agnieszka Robak, Specjalista ds. zamówień i realizacji,
tel. 81 745 25 02
tel. kom. 791 816 600
e-mail: biuro@higienika.eu

Sławomir Cyran, Specjalista ds. realizacji zamówień i logistyki,
tel. kom. 732 716 600